PRZETARGI

Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN PRZETARGU

PROMOBIL sprzedał już setki pojazdów, maszyn i urządzeń działając w sposób profesjonalny na rzecz przedsiębiorstw państwowych i firm prywatnych, banków, zakładów ubezpieczeń, sądów, syndyków, likwidatorów, urzędów celnych, urzędów skarbowych i osób prywatnych.

W JAKIEJ SYTUACJI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROMOBILU W CELU ORGANIZACJI PRZETARGU?

Przetarg jest najlepszym sposobem sprzedaży środków trwałych i nie podlega prawie żadnym ograniczeniom. jest to najlepsze narzędzie służące sprzedaży pojazdów, maszyn, urządzeń i nieruchomości. Przetarg jest niezastąpiony gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

 • gdy trzeba zlikwidować zbędne środki trwałe,
 • zakończenie działalności gospodarczej,
 • zakładanie nowego interesu,
 • rozwiązywanie spółki,
 • gdy potrzebna jest dość szybko dość duża gotówka,
 • gdy następuje zmiana siedziby firmy.

JAKIE KORZYSCI WYNIKAJĄ Z PRZETARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ PROMOBIL?

dla sprzedających:

 • szeroka reklama w prasie lokalnej /ogólnopolskiej oraz portalach internetowych pozwala dotrzeć z informacją do dużej liczby potencjalnych klientów;
 • w celu przeprowadzenia tranzakcji nie są potrzebne żadne negocjacje;
 • kontrachentem jest autentyczny kupujący który płaci bez żadnych warunków wstępnych;
 • nie trzeba tracić czasu z nieskończoną liczbą oglądających i osób przypadkowych, tzw. chętnych do kupna;
 • przetarg wzmaga chęć działania u kupujących powodując, że działają oni szybciej szacując natychmiast swoje korzyści i zyski, ponieważ okazja może im uciec;
 • nie ma potrzeby określania pułapu cen i ryzyka zbyt wysokiego oszacowania wartości dzięki mechanizmowi aukcji;
 • przetarg stymuluje okoliczności uzyskania obiektywnie najwyższej cemy;
 • przetargi są najszybszą i najsprawniejszą metodą sprzedazy;
 • przetarg jest tym rodzajem transakcji bezpośredniej i dostępnej dla wszystkich chętnych, która wykorzystuje najlepiej zalety wolnego rynku;
 • przetarg dostarcza prawie natychmiast pieniądze w gotówce
 • ryzyko braku zapłaty jest zminimalizowane ponieważ grozi kupującemu utrata wadium;
 • nie ma żadnej papierkowej pracy poza wystawieniem zlecenia na organizację przetargu i faktury dla nabywcy; całą resztę załatwia PROMOBIL;

dla kupujących:

 • przetargi mają niezaprzeczalny walor jawności ponieważ nawet w formie ofertowej odbywają się publicznie i każdy chętny może wziąć w nich udział;
 • nie ma ustaleń za „zamkniętymi drzwiami”;
 • przetarg eliminuje przewlekłe i często bezowocne negocjacje cenowe;
 • przetarg skraca czas transakcji i jest najszybszą, a czasem i najtańszą formą zakupu;
 • przetarg jest sposobem uwiarygodnienia zakupu;
 • ludzie czują się lepiej wiedząc, że kupując na przetargu pokonali konkurentów i jednocześnie zapłacili tyle ile było konieczne;
 • na przetargu nie da się przepłacić;
 • kupujący konkuruje tylko z innymi kupującymi, a nie walczy za sprzedającym; – wszyscy kupujący mają równe szanse i taki sam dostęp do przedmiotu sprzedaży;
 • wyeliminowana jest przypadkowość;
 • kupujący sam określa do jakiej kwoty opłaca mu się przebijać cenę.

A POZA TYM:

 • PROMOBIL istnieje od 1983 roku,
 • PROMOBIL to zawodowi rzeczoznawcy wyceniający pojazdy, maszyny i urządzenia które są potem naprawdę sprzedawane,
 • PROMOBIL reklamuje przetargi w ogólnopolskich gazetach profesjonalnych,
 • sprawność sprzedaży bezpośredniej na przetargach PROMOBILU sięga 80%; pozostałe obiekty są sprzedawane w trybie aukcji tzn. sprzedaży poprzetargowej lub w wyniku udzielanej przez nas informacji;
 • w przetargach PROMOBILU organizowanych od 30 lat bierze udział niekiedy ponad 100 uczestników;
 • w przypadkach szczególnych PROMOBIL organizuje przetargi na indywidualne zlecenia na oddzielnie uzgodnionych zasadach;
 • w PROMOBILU każdy przypadek może być szczególny.