ZAKRES USŁUG

 • WYCENA WARTOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ

W obszarze działań PROMOBILU znajduje się kilka dziedzin kwalifikowanych usług rzeczoznawczych, a mianowicie:

 • rzeczoznawstwo samochodowe,
 • rzeczoznawstwo majątkowe,
 • oraz usługi związane, w szczególności:
 • organizacja przetargów w celu sprzedaży, maszyn, urządzeń, pojazdów, nieruchomości,
 • konsulting dotyczący gospodarki majątkiem,
 • wszelkie zagadnienia techniczne związane z maszynami i urządzeniami, w tym:
  • ustalanie przyczyny niesprawności,
  • zagadnienia konstrukcyjne,
  • BHP, itd.

RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE

 W dziedzinie rzeczoznawstwa samochodowego wykonujemy m.in.:

 • ustalenie zakresu uszkodzeń w wyniku wypadku,
 • ustalenia stanu technicznego pojazdów i/lub ich zespołów,
 • kosztorysy i weryfikacje kosztorysów napraw samochodów,
 • wyceny wartości pojazdów,
 • ustalenia zużycia paliwa,
 • analizy wypadków drogowych,
 • zadania z dziedziny inżynierii ruchu,
 • analiza mechaniczna pojazdów i ich zapisów w oparciu o aspekty materiałoznawcze.

Specjalnością naszego biura jest dziedzina samochodów zabytkowych – oltimerów.

 • ustalanie oryginalności i akrualnego stanu – identyfikacja,
 • opinie dla potrzeb Urzędu Celnego (zwolnienie z akcyzy),
 • sporządzanie dokumentacji dla potrzeb konserwatora zabytków,
 • wycena wartości na podstawie europejskich katalogów.

RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

W dziedzinie rzeczoznawstwa majątkowego wykonujemy m.in.:

 • wyceny wartości nieruchomości (budynków, budowli, lokali, gruntów),
 • weryfikacje kosztów remontów i prac budowlanych,
 • wyceny wartości maszyn i urządzeń,
 • analizy zmian wartości środków trwałych.

ORGANIZACJA PRZETARGÓW

W celu sprzedaży maszyn, urządzeń, pojazdów, nieruchomości m.in.:

 • organizujemy przetargi, aukcje oraz sprzedaż poprzetargową, poprzedzone stosownymi działaniami marketingowymi.

KONSULTING

Dla wspomagania racjonalnej gospodarki majątkiem prowadzimy konsulting określając m.in.:

 • opłacalność napraw,
 • prognozy ubytku wartości,
 • możliwości sprzedaży majątku.

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z MASZYNAMI I URZĄDZENIAMI

Dla potrzeb zagadnień związanych z maszynami i urządzeniami m.in.:

 • prowadzimy oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń,
 • ustalamy przyczyny niesprawności,
 • opiniujemy zasady bezpiecznej eksploatacji.

Powyższe zadania wykonują profesjonalni rzeczoznawcy pracujący w PROMOBILU. Firma istnieje od roku 1983.

Nasi rzeczoznawcy są członkami Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Dysponujemy też uprawnionymi rzeczoznawcami i biegłymi sądowymi ds. wyceny maszyn i urządzeń. Wszyscy oni są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem opinii.