BIURO RZECZOZNAWCÓW

W dniu 15 lipca 1983 Sąd Rejonowy w Katowicach na wniosek grupy rzeczoznawców wydał postanowienie o zarejestrowaniu Spółdzielni Pracy PROMOBIL. Tak rozpoczęła się nasza wspólna praca na własny rachunek.

Początkowo działalność skupiła się na pośrednictwie – organizowaniu przetargów na sprzedaż zbędnych pojazdów oraz sporządzaniu świadectw wartości samochodów sprzedawanych przez osoby prywatne. Kupno nie jest ryzykiem, sprzedaż nie musi być problemem, a zamiana zawsze korzystna… Coraz więcej sprawnie załatwianych klientów polecało taki wygodny sposób zakupu, sprzedaży lub zamiany samochodu swoim znajomym. Rosnące zapotrzebowanie na kwalifikowane usługi rzeczoznawcze sprawiło, że niezależne biuro rzeczoznawców PROMOBIL zdobyło szybko trwałą pozycję na tym wymagającym rynku.

Uczestniczyliśmy – lata 1985-87 – w ogólnopolskiej inicjatywie centralnego i skomputeryzowanego systemu pośrednictwa.
Wprowadziliśmy system oceny wartości używanych samochodów na podstawie listy kontrolnej. Wykonywane przez nas wyceny samochodów początkowo przyjmowane nieufnie z czasem zostały uznane za naturalną i obiektywną podstawę dla podejmujących decyzje o zakupie lub sprzedaży samochodu. Zostały wykonane pierwsze wyceny maszyn i urządzeń dla potrzeb prywatyzacji. PZU zlecało niezależnym rzeczoznawcom z PROMOBILu ustalanie zakresu szkód komunikacyjnych. Nasze opinie w sprawach wypadkowych dotyczące ustalania przyczyn i przebiegu zdarzeń drogowych pomagają Sądom i Policji. Wiele spraw trudnych i nietypowych zostało rozstrzygniętych na podstawie opinii wydanych przez PROMOBIL.
Ponad 10 000 klientów indywidualnych i instytucji korzystało z wydanej przez PROMOBIL opinii, oceny technicznej, świadectwa wartości, wyceny samochodu. Na przetargach oferowaliśmy 10 159 pojazdów z których dokładnie 7 100 zostało sprzedanych. Stanowi to niezły wynik – sprawność prawie 70%.